Page:Sibu Congkan Sanbian122-查繼佐-罪惟錄-60-55.djvu/139

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以能幻術倖上安從學士彭華與𣸧相結也貴妃居昭徳

宫寵聞中外中外有夤縁内使以寳貨進昭徳者即傳㫖

賞賜或與之官一時府庫竭爵賞益濫安與劉吉䓁同朝

殊無𬻻諍時人謂之語曰𥿄糊三閣老泥塑六尚書安疾

侮方正深于𬽦讐保飬奸囬親于骨肉同時詞臣若邢譲

陳鑑方正如王恕馬文升耿𥙿秦竑皆相継踈斥吏部尚

書尹旻左都御史王越與珝别為一黨與安華相傾乆之

安以計排去珝越與旻相継罷而鄒智李文祥之徒皆以

論劾安取罪矣孝宗即位言者謂紀太后所以𭧂崩由萬

貴妃請逮治當時諸醫并萬氏眷属曽出入宫禁者安驚