Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  布政司名同府州縣者

 河南本省有河南府 廣 西雲南有廣西府 雲 南本省有雲南府 又有雲南縣屬大理府趙州

  府名同州縣者

 太平府二南直 廣西 州一廣西太平府 縣四南直寕國府 山西平陽府 浙江台州府 四川䕫州府 永

 寕府一雲南 州三山西汾州府 廣西桂林府 貴州安順府 縣三北直延慶州 江西吉安府 河南河南府 南

 安府一江西 州一雲南楚雄府 縣一福建泉州府 鎮 逺府一貴州 州一廣西太平府 縣一貴州鎮逺府

 永平府一北直 縣一雲南永昌府 興 化府一福建 縣一南直楊州府 西 安府一陜西縣一浙江衢

  保 定府一北直 縣一北直順天府 徳 安府一湖廣 縣一江西九江府 順 徳府一北直 縣

 一廣東廣州府 臨 安府一雲南 縣一浙江杭州府 建 寕府一福建 縣一福建邵武府 建 昌