Page:Sibu Congkan Sanbian133-顧炎武-天下郡國利病書-50-01.djvu/41

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


江西 縣一江西南康府 武 定府一雲南 州一山東濟南府  歸  徳府一河南 州一廣西鎮安府  南

府一江西 縣一江西南安府 平 陽府一山西 縣一浙江温州府 南 寕府一廣西 縣一雲南曲靖府

 思恩府一廣西 縣一廣西慶逺府 鎮 安府一廣西 縣一陜西西安府  嘉  興南一浙在 縣一即

 長 沙府一湖廣縣一即屬 金 華府一浙江縣一即屬 邵 武府一福建縣一即屬 漢 陽

府一湖廣縣一即屬 大 同府一山西縣一即屬 南 昌府一江西縣一即屬  寕  國府一南直 縣一即

 楚 雄府一雲南縣一即屬 思 明府一廣西 州一即屬 平  樂府一廣西縣一即屬

武昌府一湖廣縣一即屬 南 陽府一河南縣一即屬 河 間府一北直縣一即屬 大 名府一北直

 縣一即屬  廣  平府一北直縣一即屬 太 原府一山西縣一即屬 成 都府一四川縣一即屬

襄陽府一湖廣縣一即屬 遵 義府一四川縣一即屬 鳯 陽府一南直縣一即屬 真 定府一北直