Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之供佐貳自有騎馬之給豈容其騷擾勞民當此臥榻之内不禁孰當禁者誠

𤼵示禁止之而民得其安SKchar食暇庸作自然一夫之耕則得九夫之食夫然後

𤼵出僱募招徠之令歳食如其常種如其畆我令皆給之一夫授田百畆稲田

終三十畆牟麥田終三十畆畦田場圃牛田馬田二十五畆居宅五畆桑田十

畆則一夫六十畆之耕十畆之織耕者桑者歌閒閒而卒歳矣彼又得其畦場

牛馬之餘利夫又誰不念及七月而躋彼公堂乎一夫耕有六十畆之收畆米

一石即得六十石十夫六百百夫六千千夫六萬姑以𩠐縣計之鳯邑實徴麥

不過二千九百四十七石約銀九百両米不遇四千九百五十六石約銀三千

两馬胸各色不過銀八百六十四両歳上共四千七百六十四両今夫千得石

六萬麥石三錢萬石而得三千両三其六而萬有八千兩以四千七百六十四

兩徴上額而餘萬有三千二百二十六両除千夫之給夫𡻕三兩八㡬夫千而

三十八百兩除初年約五千兩除其八千八百両費餘剰四千四百二十

六両可以為民代舊輸可以積貯可以行賑可以完城池羙疆土惟所行之耳

此皆 國家留以侍公臺也行之一年而千夫有其方行之三年而萬夫勇于