Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄家口而下直至漁溝朗舎由安東北俱䟽為河身歸五港口使獨入海

不趋清口逼淮令淂縦出督撫禇公又見導淮功尤切近乃力主導淮先

有金家湾芒稻河以為湖水入江之路又開子嬰溝由射陽湖入海下流

既通始建武家墩閘并開高良澗諸口而以周家橋獨委泗盱開濬州王

守陞率州夫七千有竒盱眙丁尹汝彦率縣夫五千王守續具五難揭准

添 揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)王墳户夫四百靈璧縣夫五百减存泗州衞軍夫一千名通共濬

長九千一百七十八丈五尺深二三丈不䓁濶七丈築隄五千四百五十

四丈又慮淮水直趨淮揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)高寳為害委府判趙公宗禹建周家橋閘而于

髙良澗䓁䖏俱各建閘以時啓閉焉又濬清口門限淤沙二十餘丈又于

冬春間大開通濟䓁閘以洩淮水而分導之𭛠始以成功丨奏矣兹役也

首事杸萬曆二十三年冬至二十四年夏始淂告竣役夫数萬騷動三省