Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


外府丨内帑費金錢不下数十萬時丨閣部院道司府郡邑各𬒳 恩典

有差丨按分導後淮水較徃𡻕不甚漲即漲亦易涸如二十五六年間其

水僅漫及隄根而止城関不開者十餘年而今至冬春亦得依時宣洩

陵園如舊龍嘴䓁處經年不覩平土而此時惟止伏秋一漫二十年來每

慮城為沼而民為魚一旦有兹景象泗人亦云幸矣説者或謂天運使然

而不知𠩄得扵分導者實居多也但𫝑雖漸小而患未盡除如乆沒粮田

終不能使之墾菑畬而勤耕播焉譬之病夫雖幸旦夕粗安而腹膏肓之

証猶然未愈柰何不大為之計𫆀憶昔平江伯畫河防之䇿止令募夫捞

淺勿俾淤塞而今且移其力以事隄防矣以故河身日髙尾閭難洩兹欲

盡弭淮患必也其復淺政之舊乎設舡名曰淺船募夫名曰淺夫而捞淺

噐具無一不備然後子雲梯関草湾䓁䖏大闢之以通淮路於黄家口五