Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/73

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大而諸行河使者咸謂堌口分流一可殺黄水之𫝑二可免鎮口之淤悉

聼之不為理後逐年衝决經虞夏蕭碭宿睢靈虹濵河田廬甚大苦之萬

曆二十年七月間隄東轉北新接小𡈽隄衝漫自岳家庄入大橋口由黄

家堰過六師院接安河㡬七八十里俱𬒳渰蕩居民奔竄舒公應龍悚然

不寕題丨准包石隄三千餘丈楊公一魁亦以高堰停砌之石相継増修

時分導工𦂳未暇議及此口萬曆二十三四年間黄堌又大决而徐沛正

河日漸淤淺至膠漕舟不可行楊公方丨題修小河口白洋河引湖水濟

運督撫禇公鈇慮堌口南决且為 祖陵憂意見稍相左乃下塩漕二御

史楊公光訓馬公従聘勘議先檄揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州府二守劉公不息同王守陞勘報

見本隄地形北昻南下建議加隄至萬曆二十六年按䑓周公盤事竣駐

泗乂委張判守纓重勘有請建遥隄之説卒之督河感悦欲上其事卒因