Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/67

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


堤以束之水行堤上與徐州城等乗急流益迅委全力于淮而淮不任故昔今

之黄淮合今黄强而淮益縮不復合矣黄强而一啓天妃通濟諸閘則黄搗運

河如建瓴淮縮則退而浸泗為祖陵計不得不為石堤䕶之堤增河益高根本


之慮不亦可虞乎哉河至清河向南衝者凡四折而後出海淮安高寳鹽興蓋

不啻數百萬生靈之命託之一丸泥决則盡成魚鼈將奈之何而紛紛之議有

欲増堤泗州者有欲開顔家河灌口河永濟河南甃高家堰北築滚水壩者近

議開月河章灣落崔鎭三𭐏如蟻穴漏巵𥙷救迄無寧歳總不如復河故道

為一勞永逸之圖也河故道由桃源三義鎮達葉家衝與淮合在清河縣北别

有濟運一河在縣南蓋支河耳河强奪支河直趨縣南而自棄北流之道乆且

斷河形固在也自桃源至瓦子灘凡九十里地下不耕無室廬墳墓之碍雖開

河經費視諸説稍倍而河道一復為利無窮矣䟽下行河官議

總河潘季馴題黄河之水濁而强汶泗之流清且弱交㑹之處則茶城是也每

伏秋黄水盛𤼵則倒灌入淮沙停而淤𫝑所必至黄河消落SKchar水隨之沙隨水