Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 山陽 淮河四瀆之一在州西南五里許自泗州龜山東北流縈紓淮城北入海周職方氏青州其川淮泗謂此黄河詳見河防中盖黄河

 源逺変多不煩具論其中原入海故道今湮而淮安舊蹟自山東河南諸水滙于淮泗今合黄河併入於淮矣黄河自汴城至徐州經邳宿桃源三義鎮入口

 由毛家溝抵清河縣後謂之大河口㑹淮流過漁溝逹安東下雲梯関入海謂之老黄河嘉靖𥘉年三義口塞南從清河縣前亦與淮合謂之小清口經清江

 浦至草湾轉西南過淮安新城北逹安東萬曆四年開草湾河成分為兩道各四十餘里復合過安東總下雲梯入海十六年間勘河常給事因淮浸 祖陵

 抵於強黄而不能洩鋭意欲復老黄河三義道知府張𠃔濟力持不可開乃止草灣河先年海口横沙黄淮下流𫝑緩嘗苦淺涸每水發則有逼城之

 萬曆四年兵備副使舒應龍議開此河直逹安東於是郡之水患稍紓運河古山陽瀆也隋開皇六年鑿然吳王城䢴溝出於末口即新城北辰坊之

 北閘也三國時以無運而塞隋因平陳而廣之五代亦以不運而湮周以平吳而濬之元以兵阻而廢洪永間以漕運而復之時已築新城則又倣宋轉運使

 喬維嶽之制自郡城西北逶迤轉於西南建閘通清河口皆平江伯陳瑄之力也故沙河即烏沙可在治西北一帶三十里古運自淮城艮隅入淮

 不免湾山陽六十里風濤之險宋轉運使喬維嶽開此直逹清口後蔣之竒又開濬洪澤𡻕乆俱閼永樂𥘉平江伯陳瑄因舊渠開通置閘蓄洩更名清江浦

 復置常盈倉於旁積粮以備轉兊為公𥝠便共置五閘以備蓄洩永濟河治西南自楊家廟上逹清河口萬曆九年總漕尚書凌雲翼開挑通漕避