Page:Sibu Congkan Sanbian145-顧炎武-天下郡國利病書-50-13.djvu/9

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


清江浦黄河囓堤之虞及清江築堤運艘仍舊由城西故沙河以出清口而比河並存今資以灌溉民田中有𣷉洞十餘䖏天啓四年加濬故城河

去治東南五十里東入射陽湖西南連黄浦弘治間挑濬淤塞以逹塩城髙郵寳應興化等州縣又名夀河涇河右南五十里西通運河河口有閘水

漲則啓洩入射陽湖嘉靖間濬修萬曆丁巳南河郎中李之藻重修㲼河在治西南澗河治東南上洩三城瀦水下通濵海舟楫𡻕乆湮淤距工不

易舉黄流一泛沙漫平陸督撫王公宗沐乃環城築堤長数十里黄流不復入而三城内涝水不可洩乃濬澗河長三十里東通射陽建閘河澨備蓄洩及委

人守之𡻕取府𣙜金二百両為繕修之費先復蒞土者加意深濬乃食貨大通之區也射陽湖治東 南七十里東通海應山陽塩城三縣分湖

為界其濶約三十里周廽三百里漢廣陵王胥有罪 其相勝之奏奪王射陂即此嘉𨺚間黄淮交漲潰髙寳隄防并注於湖日見淺淤因盈溢浸諸州縣萬曆九

年總漕凌公雲翼請帑金三千委塩城知縣楊瑞雲督開由廟灣新豊市入海其害乃止      管      家湖在望雲門外按嘉定

山陽志云隔舊仁濟橋為南北二湖宋嘉定間安撫應純之申本州形勢東南皆坦夷之地難于設險向北二隅有地不廣而淮河隄之惟向西一帶湖

蕩相連囬環甚廣而泄水處止有数里作一斗門為减水之所則一望瀰漫而敵人不可向設使水為盗决泥淖深逺断不能渡平居無事儘可教習舟

師緩急之法又不可擺泊船𨾏此築既舉則城西一面必不可攻庻乎一意經理東南北三面為𢧐守之計續申水内築岸工役難施不能經𠃔合别開