Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者極力焦思如止沸益薪吾未䏻䆒其終已

運塩河自漢呉王濞始開䢴溝起揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)州茱茰灣通海陵及如臯蟠溪其在

縣界者北接海安東抵丁堰分流入海東南止白蒲入通州凢一百一十

里自宋迄元中間増置堰閘以資蓄洩為利甚愽𡻕乆法弛日益頽廢一

值旱暵稼土咸焦民患苦之匪朝夕已自頃富安奸𫁘妄呈廵塩御史康

丕揚奏請開濬𫁘土日闢河流日梗牙橋之害今乃獨中於臯且臯居通

泰間地最亢僅此一綫民𠋣為命若牙橋不塞其害未有極也即𡻕加䟽

治何益

冐日乾掲 查得運河自高寳至灣頭分支入閘經泰州至海安歷如臯

通州海門上十塩塲中二塩塲入海此上河也髙寳以東泰州海安以北

興化塩城二縣東台富安䓁中下十塩塲地𫝑窪下形若釡底衆水所注