Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/120

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


汪洋停滙此下河也上河較下河高踰数丈高卑懸殊隔絶不通此上下

河之分也上河為上十䓁十二塩塲運塩之路由湾頭出閘而下河各塲

則一路由秦潼河一路由西溪河一路𠙽車垜河或至泰州北門過埧或

至高郵北門過埧惟富安一塲則間有濶河四十里至海安中埧過埧若

上河淺涸仍由安豊至髙郵泰州二䖏過埧而安豊各塲則絶不至海安

此上下河運塩之路也至於牙橋一河乃元末偽呉張士誠原係白駒塲

塩徒𥨸據安豊逕開此河部運私塩直至通州入江轉鬻此牙橋之所由

開也國初以牙橋直通上河而海安城南有焦港西有白米鎮港東有孫

公舖高港俱南通江每遇水𤼵大艦小艇群載私塩悉由牙橋出口逕至

三港入江千百成聚莫敢譙呵恐醸亂萌洊至猖獗故塞之又慮其盗决

也故填土数里以永絶之此牙橋之所由塞也牙橋之塞雖經二百五十