Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其費而以田之多寡為出擇其中公勤者三四人掌其事命𦒿老陳榮

SKchar督之予日稽其成功乃於是閘去其所築之土以通潮潮通則田

SKchar溉之益矣閘上置板而樹以亭亭樹則人無擅開之念矣一日予

視𠫊事見有蓬頭跣足者十数軰荷鋤執鍤跪拜于前曰我軰得生矣

問其故則曰田得潮水而來謝予曰是不過因汝軰所利而利之於我

何與而以謝為麾之而去橋将成告者曰欲得一榆木横置閘口以防

舟楫傷橋之患其木遍求缺市一夜潮起閘内有木旦視之即榆木也

 時閘下之舟首尾相𠷢不知此木從何而入衆皆以為某之積誠所致

 始工於是年夏六月畢工於冬十有一月因其橋有利於民易其名曰

濟民

二十三年建東関閘 東関閘即裏河口閘也坐落城以東嚮水以西北