Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 扼漕河之上流南通五𭐏之江脉凢舟之自河而下由江而上者悉于

 是乎統㑹之舊名蓮花池兹其地也浮橋一座以時啓閉儀真縣審編

 橋夫二名翰林院檢討定山荘㫤記曰儀真東関閘工部主事夏公育

 才所建也公以 上命來督儀真謂儀真京師喉𬓛之地轉輸漕運之

 所必由朝覲商賈之所必渉有京師不能無儀真也然儀真五𭐏又非

 取給於東関不可五𭐏盈則蓄東関以待其涸五𭐏涸則洩東関以濟

 其急有五𭐏又不能無東関也是五𭐏者用於儀真東関者用於五壩

 也公之汲汲於此豈為儀真計哉京師計也天下計也公之用心 朝

 廷可謂至矣公既閘人有謂公於某者曰儀真五𭐏之地一窪沼也以

 京師之大頼其力如此尋丈之濟豈可深慮哉然欲為京師計使儀真

 五𭐏不費餘力而國用自充豈有難者昔虞文靖公送祠天妃二使者