Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 謂國家之東萑葦之澤濵海而南者廣袤相乗淤沮可稲之地何啻千

 数百里使東南之人隄圩而田之給牛種農具為之屯種寛其賦之入

 可省江南漕運之半而儀真五𭐏之力當亦不可費也余謂儀真距急

 河水之地髙下不下数丈使塞SKchar埠决六合野浦橋之淤塞乃自急水

 河以逹於儀真長江大河風帆浪舶瞬息千里孰之能禦而儀真五𭐏

 又将可以併省矣公之所以為 朝廷計者乃不於此而於彼何哉某

 曰不然子将以已之所渉者以料公也公豈不知乎此哉某以病廢所

 謂國家濵海而南之地足跡未嘗一至不知果可以屯田否也又不知

 虞文靖公之説行於古者而亦可以行於今也使其可行從前之説則

 屯田之入但可以省夫江南漕運之半而其半又果能不藉夫五𭐏之

 力哉從後之説其䇿雖無可議然水之髙下亦未可遽以口舌而争使