Page:Sibu Congkan Sanbian147-顧炎武-天下郡國利病書-50-15.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 其始也存乎志而其成也决書曰功崇惟志惟克果断是也安常習怠

 者不能為瞻前顧後者不敢為若是夫孰與有為者昔虞文靖公嘗言

 善為政者當為其所不可不為而不敢擅為其所不得為與輕為其所

 不必為斯可矣是牐為漕運計為天下計在公誠不可不為者然非志

 之崇則曰SKchar為歛怨欲其果於有為難矣不然自有牐議以來凢歷数

 政終以異議者衆莫適任責故亟舉亟罷迄無成功公始至而即圖之

 謀定而身任之擇人而委之勞群咻衆関屹不為變其志與断有過人

 者不於是乎徵耶然我每見世之仕者有所舉動輙為異議所沮其同

 事者謂功不已出從而媒蘖之唯恐甚焉况奉行其下又無良有司虗

 文取辦徒勞無益以増茲多口者皆是也坐是以𮥠厥成者多矣公興

 是役馮君諸賢既賛其决於上又為之規議以圖其永于下未嘗有所