Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/79

維基文庫,自由的圖書館
此頁尚未校對


為沛境自謝溝閘南至雙溝一百二十五里馬徐境而沽頭工部

分司所轄自湖陵城閘以上鷄鳴臺淺起下至黄家閘止共一百

九十三里 分司駐沽頭上閘蓋為適當徐沛之中也建議由平

江伯陳公銳在成化十九年平陽陳公宣首拜命以出始營公署

而是差之行止河事之緩急實主之一罷于弘治戊申而復于甲

寅再罷于正徳丁𫑗而復于辛未嘉靖𥘉復罷不遣十三年廟道

口淤遣都御史劉公天和總理河事𣸸設郎中二員聼其委任遂

同時議復永著為令矣 沽頭有城方四里主事侯寧所築欽拱

極甃之以磚 遡鷄鳴臺而上有三閘曰谷亭曰八里灣曰孟陽

泊則𨽻南旺分司黄家閘之下有境山閘則𨽻中河分司其自孟

陽泊閘南十里為湖陵城閘又十八里為廟道口閘又五十二里