Page:Sibu Congkan Sanbian150-顧炎武-天下郡國利病書-50-18.djvu/80

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


為沽頭上閘又七里為沽頭中閘又八里為沽頭下閘又十八里

為新興閘有留城積水金溝淺减水二閘

徐州淺一十有五管河州判主之 謝溝淺小閠村淺榮家淺泉

水淺留城上淺中淺下淺賀家淺皮溝上淺下淺

沛縣淺一十有九管河主簿主之 湖陵城淺鷄鳴臺淺廟道口

淺張家荘淺泗亭淺金溝口淺金溝上淺中淺下淺魯村淺上閘

上淺下淺䫫家淺馬家淺破閘淺下閘上淺下淺梁家淺閻村淺

湖堤 昭陽湖堤嘉靖二十一年王少司馬以旂所築以蓄湖水

四面建舖僉夫禁民耕種周圍二十九里北属滕縣南属沛縣共

舖四所

運河長堤 嘉靖七年盛中丞應期築自沛縣起至湖陵城淺舖