Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/22

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朝混一華夏極天極地莫不臣服洪武十一年王師始下潘州入與

編民賦役無殊乃於其地建置屯堡使士卒且耕且守數累十年足

食足兵邊人安堵宣徳丁未守將失馭氐𦍑蜂起梗我餉道燹我關

塞而潘州復爲所據者凡二十有八年景㤗辛未予奉命來鎮玆土

不揣思欲平復之乃大集諸酋陳以逆順禍福無不稽䫙聽命於是

復増置城池樓櫓凡戰守之具視昔有加焉不殫一石之粟不勞一

八之力而數千百頃沃饒之地遂復爲我有又晏然置城於其間俾

兵農雜居累歲豐穫邊人安枕寔朝廷威德所及予何功之與焉或

者以潘州之城與唐世籌邊樓相頡頏後先予亦豈敢多讓景㤗六

年記 曹學佺曰今之漳臘去松州一舎而遙非百里外之漳臘矣

前張後弛勢使然也予以庚戍署潘司事料松邊兵食聞韃虜住牧