Page:Sibu Congkan Sanbian161-顧炎武-天下郡國利病書-50-29.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


於漳臘城内有百五六十帳殊駴聽聞乃檄漳臘遊擊何奮武得囘

牒云謹按漳臘一鎮五隘九屯一十八墩堡延袤二百餘里𬓛帶山

襍居夷虜所由來矣前不具論萬曆二十四年火落赤入㓂彼時

内有守備張良賢救應以截其鋒外有合𭐏犄角以牽其勢雖虜衆

攻圍鎮虜三晝夜而不能破于時掌堡百户杜世仁也豈異人任而

其父子督軍兵數百人乃能射死小王子斬首數十級松漳卒賴以

無事而合𭐏遂因之住牧焉續在三十三年廢將李宗望代庖漳臘

又有合兒頓奪咱毛兒摃等韃接踵投居㑹治兵使者亦暑官也侈

然有張伐之意輙撫賞安挿牛馬羊𨾏布滿山溪毛帳氊房星列草

地猶肘腋間眠虎豹門庭内牧犬羊逐之恐釁端自此𤼵也聽之恐

禍本無所終也彼其徃來漳松之間豈惟共我水草利我鹽茶凡倉