Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/126

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


古者一國僅足當今之一縣又司民世守其官視編列若支属也安能隐其子

姓之多寡且役民之制家無過一人𡻕無過三日居君之𡈽食君之毛曽何爱

于三日之力以抵欺其主上哉 國朝洪武二十四年户給一帖以書丁産嵗

覈于有司十歳而登之黄册然郡邑大夫数𡻕一更若過賔之于傳舎不甚急

也而户帖遂廢吾州之籍自嘉靖以視洪武户减三之二口减五之三自今以

視嘉靖不能加其什一雖或時有盗賊荒扎之葘而以数十年之生聚乃不足

以𥙷其一年之耗則𨼆口之𡚁不敢謂其必無顧令甲役民之制丁賦三錢以

傭直計之是一𡻕之役五倍于周而興事任力又不與焉上但期于足用不必

計于𨼆口與否下雖受重役之名而實分輸于数丁上下固両得之矣第此帷

族姓繁夥者得以䝉浩蕩之恩而單門弱户分無所之重役如故至于以有身

為患不足悲乎𨺚慶

綱派 國𥘉之制以一百一十户為一里同一格眼册謂之一圖惟其丁粮多