Page:Sibu Congkan Sanbian170-顧炎武-天下郡國利病書-50-38.djvu/127

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


者為長在城者坊長在鄉者里長每圗分為十長毎長属以十户為甲首州縣

每年役其一長使供公事用度使奉公事役使十年而周十長既周復編如故

當在國𥘉官吏守法量入為出而民無愁嘆之聲其後法網稍踈暴官或剥民

以媚上奸民或瘠人以肥己於是成弘之間乃令見役里長隨其丁田賦錢輸

官以供一年用度者謂之網以僱一年役事之傭者謂之徭既出此錢則歸之

農惟一里長在役以奉追徴句攝然法雖具而所入不足以供所費則又𠋣辦

于里甲里甲既輸錢而又治辦則向者所賦之錢悉充縣官𥝠槖是重利縣官

耳於是乃不賦錢第復國𥘉之制以丁粮定班綱則使之自供用度然而官吏

益視里甲為外帑縻費無厭不至盡破其家不己徭則有銀力二差銀差輸官

加者不過𫞐衡之贏力差則註榜数両而費至数百両者有之夫勞其一年逸

其九年法非不善也然有治法無治人乃使一年之勞盡傾其数十年之積役

法之𡚁至此而民殆不堪命矣至于賦法雖仍舊制但條目煩𤨏愚民不知其