Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


伏山之㓂由于近村之窩囮㠶海之㓂由于奸啇之接濟及蠢玆

之方萌制附近之奸SKchar出海之禁彼亦焉能枵腹而求逞也㢤母

論内宼即如嘉靖之季倭夷内訌能有片㠶還者乎向令當事者

蚤從廵撫朱紈之議盡法通倭之豪右SKchar行保甲之規條閩浙之

高枕豈待俞戚而収功頃者紅夷間至朝泊夕殱不移旬日彼利

水而不利陸扼之無使登舟将自銷其食指何况師武臣力之用

命乎大約天下之事豫而啚者易為力潰而維者難為功東南無

大盗而有小奸小奸者大盗之漸也惟其小而不足畏故其發也

恒足以亂天下涓涓不息遂為江河理𫝑固然無足怪者今日沿

海之民以保甲為故事以小逞為習慣嘯而徃挈而還設財自衞

官不能問坊里之間祀神結㑹者動数十人計数十方一人忿恚

一㑹閧起禮譲不能化法令不能戢緩急有变化為異𩔗也不難