Page:Sibu Congkan Sanbian171-顧炎武-天下郡國利病書-50-39.djvu/124

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


是不可為寒心乎故今日之民有亂之萌無亂之形則𩛙法冝肅

也今日之軍有軍之費無軍之用則徴調冝參也今日之兵不必

廣餉以募兵但湏選兵而覈餉則冐濫宜清也而後桑土綢繆封

豕不突潢池無弄制治保邦之猷其在斯乎其在斯乎

要害守兵 縣治叢山阻海㓂盗出没設險守要置為関隘墩堡

或調官兵恊守或召民兵共守関隘以防姦細備㓂盗近衞所䖏

則撥旗軍輪守無衛所䖏則撥鄉夫把守城堡舊惟廵簡司及人

烟凑集之䖏設有土城自嘉靖辛酉以來盗賊生發民自為築在

在有之凢諸関堡俱縁昇平日乆今昔異宜廢圮者多惟要害地

方不當廢圮自鳯山嶺一路至磨西橋䓁䖏地險民囂伏苻𥨸𤼵

萬曆甲寅年間漳之防海盧申請每五里置一警舖召銅山浙营