Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/131

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 亦肩差里人推祭酒品行無譏訶又云頃報得兩孫靑蔥滿庭柯蓋子嚴有學行以盲廢時年正六十兼得兩孫

 次耕時被薦在燕中一首 吳譜 案起數語云昨接尺素書言近在吳興洗耳苕水濱扣

 弦歌采菱何圖志不遂策蹇還就徵結云嗟我性難馴窮老彌剛棱孤迹似冥鴻心尙防弋繒或有金馬客問余可共登

 爲言顧彥先惟辦刀與繩以次耕強被徵詔慮復強己也次耕書來言時貴有求觀余所

 著書者答示一首雲臺觀尋希夷先生遺跡一首徐遯菴輯注三才圖

 會華山圖考雲臺觀玉泉院宋端拱中建以居希夷先生者也院後有塚至五里關往時避兵者就險壘石爲關曰通天

 第一關往四里爲希夷峽山勢壁壘澗水經其中從石室旁下如琴如筑鳴聲悅耳希夷蛻骨於此宋史隱逸傳陳摶字

 圖南隱居華山雲臺觀又止少華石室太宗賜號希夷先生化形蓮花峯下硤石驛東二十里有

 西鵶路繇趙保白楊樹二百五十里至臨汝以譏察之嚴築

 垣封閉過此有題一首徐遯菴輯注一統志硤石關古之崤陵關也路東通澠池西通函谷輿地

 廣記二崤山連入硤石界自古險阨之地也三鵶路在今南陽府北及汝州之南今三鵶路自南陽府北六十里之故向