Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/130

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 師而不之忌豈非勢之相因者哉詩曰宗子惟城無俾城壞無獨斯畏嗚呼先帝畏之矣使是書之論得行於數十年之

 前足以隆藩維而重國勢當不至於今日逮乎福京卽位而封唐鄧諸王然且無土無民而當權臣跋扈之際事已不可

 爲矣臣故闡其義於睿著之末以爲來者鑒

  同里後學錢邦彥論曰嗚呼此先生有志當世之文嗚唈流涕以筆之書者也所謂象象譚者爲勝國之書藏書家

  不特深以爲諱且以爲不祥之物留之必以賈禍久付之煙消燼滅中矣而此文者先生與次耕參訂詩文藁時不

  敢列入正集留置集外以待千秋之來哲向非尺木先生崑市一遊則此十六篇者久供覆甑糊箔用矣世安知有

  所謂太虛山人象象譚又安知有書太虛山人象象譚後爲先生有志當世嗚唈流涕之文哉故彥校訂先生年譜

  於正集諸文呉車兩譜備載者删汰殆盡而僅存其目於逐年之下而特補此文者以此文爲先生有志當世之文

  嗚唈流涕以筆之書而餘集不若正集之家置一編也此區區之微意也光緒三十四年歳在著雍涒灘仲春之月

  五日錢邦彥謹識

 ︹詩集︺寄子嚴弟紓一首 吳譜 案中有云不幸喪厥明猶能保天和今年已六十與吾