Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 及呂大器姜曰廣等曰福王由崧神宗孫也倫序當立而有七不可貪淫酗酒不孝虐下不讀書干預有司也潞王常淓

 神宗姪也賢明當立移牒可法可法亦以爲然馬士英潛與阮大鋮計議主立福王咨可法可法以七不可吿之而士英

 已與總兵黄得功劉良佐劉澤淸高傑發兵送福王至儀眞于是可法等迎王 楊陸榮三藩紀事大學士史可法開府

 揚州乙酉正月二十五日大兵攻城陷可法自刎不死諭降不從殺之

  車引牆東識小錄云福王之立實定策於淮南是時馬相方爲淮撫危迫之際得一天潢豈容更有異議史相遂不

  能違然而非其志也卽位之後馬居中史出督大事已去史盡力支梧歿於掦州先是累䟽哀號請兵餉馬漠然不

  應方以爲長江天塹不能飛渡其上游左良玉兵請除君側者盡以其擔付之阮大鋮亦以爲無奈我何也順治乙

  酉五月初九日大兵渡江一技不施但有一走而江南又歌亡國恨矣

 夏四月先生侍貞孝王碩人率家人等遷居常熟之唐市

  常昭合志唐市舊名尤涇在雙鳳鄕去縣東南三十里又東南則崑山界 咸豐乙卯常熟張瑛建亭林祠於唐市邑

 人張星鑑爲之記補注冬十月歸千墩被劫十二月復遷常熟之語濂