Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 醫

康莭邵子之先世家于燕父伊川丈人間道奔夲朝舎世禄為

 窶士乃絶口不言伯温子溥自礼部郎使燕道涿州良郷拜墓洪業寺石刻盖統和十年伯温髙大父

 𠩄建統和十年𡻕在壬辰本朝淳化三年也至宣和六年辰適百二十年伯温記其異今按宣和六年乃甲辰非壬辰

 

蘇魏公書帙銘曰非學何立非書何習終以不倦聖賢可及蒲

𫝊正戒子弟曰寒可無衣飢可無食至扵書不可一日失

太史公素王妙論曰諸稱富者非貴其身得志也乃貴恩覆子

 孫澤及郷里也黄帝設五法布之天下用之無窮盖世有能

 知者莫不尊親如范子可謂䁱之矣管子設䡖重九府行伊

 尹之術則桓公以霸范蠡行十術之計二十一年之間三致