Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


入視之壁間得細書一行云侯公正直予等謹

退自後恠遂两絶侯公者開封人字澤之有子

名傳為天長廵檢常為人言此曰某是時侍親

渭上目所見也傳又曰今天長尉賈壇時亦待

其父在焉觧生聞此事於廵撿後賈尉亦䏻言

之又得程棠王褒李貴之姓名不疑尚有闕者

皆㓜不記也異哉異哉

杜子美秦州詩云馬驕珠汗落胡舞白題斜題

或作蹄莫暁白題之語南史宋武帝時有西北