Page:Sibu Congkan Sanbian231-張邦基-墨荘漫錄-3-1.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


逺邉有滑國遣使入貢莫知所出裴子野云漢

頴隂侯白題将一人服䖍注曰白題胡名也又

漢定逺侯擊虜入滑此其後乎人服其博識予

嘗疑之盖白題胡名對珠汗似無意後見李長

民元叔云在京師圍城中戎𮪍入城有胡人風

吹氊笠墮地後𮪍告云落下白題其胡下馬拾

之始悟白題乃胡人謂氊笠也子美所謂胡舞

白題斜胡人多為旋舞笠之斜也似乎謂此也

周昕大夫居鄧州父中㪚卒𢾗十年矣一夕昕