Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


梁書曰太宗簡文皇帝諱網字丗讃小字六通髙祖第三

天監五年封晉安王中大通三年四月昭明太子薨五

月立爲皇太子太清三年五月髙祖崩即皇帝位大寳元

年正月太赦改元西魏冦安陸執同州刺史柳仲禮盡没漢

東之地二月邵陵王綸自尋陽至于夏口郢州刺史南平

王恪以州讓綸侯景逼帝幸西州夏大飢人相食京師尤

甚前司州刺史羊鴉仁自尚書省出奔西州八月湘東王

繹遣領軍將軍王僧辨率衆逼郢州侯景自進位相國封

二十郡爲漢王邵陵王綸弃郢州走十月侯景自加宇宙

大將軍都督六合諸軍事二年三月侯景自率衆西冦自

石頭至新林舳艫相接四月西陽景分遣魏將宋子仙任約

襲郢州閏月景進冦巴陵王僧辨連戰不能尅五月湘東王

遣遊擊將軍胡僧祐信州刺史陸法和援巴陵景遣任約