Page:Sibu Congkan Sanbian257-李昉-太平御覽-136-024.djvu/118

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


帥衆拒援軍六月僧祐等擊破任約擒之景解圍霄遁王僧辯

督衆軍追景攻魯山城尅之七月景還至京師王僧辯軍次湓

城八月侯景遣衛尉卿彭雋率兵入殿廢帝爲晉安王幽

于永福省害皇太子大器潯陽王大心及潯陽王諸子二十人

矯詔禪于豫章嗣王棟大赦改元十月帝崩于永福省時年四

十九賊僞謚曰明皇帝廟稱髙宗明年三月王僧辯率百官

奉梓宫昇朝堂丗祖追崇爲簡文皇帝廟曰太宗葬莊陵

梁書曰太宗見幽縶題自序云有梁正士蘭陵蕭丗讃立身

行道終始如一風雨如晦鷄鳴不巳弗欺暗室豈况三光

數至於此命也如何又爲連珠二首文甚悽愴

     蕭繹

梁書曰丗祖孝元皇帝諱繹字丗誠小字七符髙祖第七

子也天監十三年封湘東郡王大同六年出爲都督江州