Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰蕭瑀子銳尚太宗襄城公主公主雅有禮度太宗毎

令諸公主凡厥所爲皆視其楷則又令所司別爲營弟公

主辭曰婦人事舅姑如事父母(⿱艹石)居處不同則定省多闕

再三固讓乃止

又曰王珪子敬直尚南平公主禮有婦見舅姑之儀自近

代公主出降此禮皆廢珪曰今主上欽明動循法制吾受

公主謁見豈爲身榮所以成國家之美耳遂與其妻就位

而坐令公主親執笲行盥饋之道禮成而退是後公主下

降有舅姑者皆備婦禮自珪始也

又曰貞觀中長樂公主出降太宗以皇后所生勑有司資

送倍於永嘉長公主秘書監魏徴諫曰不可昔漢明帝欲

封其子云我子豈得與先帝子等可半楚淮陽前史以爲

美談天子姊妹爲長公主天子之女爲公主旣加長字即