Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


拜多出其門所營第宅并造安樂佛寺擬於宫掖城西造

定昆池於㽵延袤數里出降之時以皇后仗發於宫中中

宗與韋后御安福門觀之及韋庶人敗與駙馬武延秀皆

斬之追貶爲悖逆庶人

又曰武延秀武承嗣之弟子也時武崇訓爲安樂公主壻

即延秀之從父兄也數引至主第延秀乆䧟蕃中解突厥

語常於主第唱突厥歌作胡旋舞有姿媚主甚喜及崇訓

死延秀得幸尚主拜席日授太常卿兼右衛將軍駙馬都

又曰大中二年以起居郎駙馬都尉鄭顥尚萬壽公主詔

曰女人之德雅合愼修嚴奉舅姑夙夜勤事此婦之節也

先王制禮貴賤同遵旣巳下嫁臣寮儀則湏依古典萬壽

公主婦禮冝依士庶