Page:Sibu Congkan Sanbian260-李昉-太平御覽-136-027.djvu/113

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


漸危逼乃勒兵誅其黨蕭至忠等公主遁入山寺數日方

出賜死于家藉其家財貨山積珍竒寳物侔於御府

又曰唐隆元年勑公主置府近有勑揔停太平公主有崇

保社稷功其鎭國太平公主府即冝依舊酸𬃷縣𡊮楚客

奏記於中書令魏元忠曰女有内男有外男女有別剛柔

分矣中外斯隔隂陽著矣豈可相濫哉然而幕府者丈夫

之職非婦人之事今諸公主並開府建僚崇置官秩(⿱艹石)

女處男職所謂長隂而抑陽也而望隂陽不僣風雨不爽

其可得乎竊謂非致逺之計乖乆安之䇿書曰事不師古

以克永丗匪說攸聞此之謂也君侯不正雅之哉

又曰安樂公主韋后所生𥘉中宗遷於房州欲及州境生

於路次性惠敏容質秀絶中宗韋后愛寵日深恣其所欲

奏請無不允許恃寵驕縱權傾天下自王侯宰相以下除