Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之王曰善遂滅蜀

漢書曰宣帝時方士上言益州部有金馬碧雞神帝令王

襃入蜀祀之

揚雄蜀王本紀曰蜀之先稱王者有蠶叢折權魚易俾明

是時椎髻左祍不曉文字未有禮樂從開明巳上至蠶叢

凢四千歳次曰伯雍又次曰魚尾尾田於湔山得仙後有

王曰杜宇出天墮山又有朱提氏女名曰利自江源而出

爲宇妻乃自立爲蜀王號曰望帝移居郫邑

十三州志曰當七國稱王獨杜宇稱帝於蜀以襃科爲前

門熊耳靈𨵿爲後户玉壘峨眉爲池澤汶山爲畜牧中南

爲園苑時有荆人是後荆地有一死者名鼈冷其尸亡至

汶山却更生見望帝帝以爲蜀相時巫山壅江蜀地洪水望

帝使鼈冷鑿巫山治水有功望帝自以德薄乃委國禪鼈