Page:Sibu Congkan Sanbian262-李昉-太平御覽-136-029.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


冷號曰開明遂自亡去化爲子䂓故蜀人聞鳴曰我望帝

也又云望帝使鼈冷治水而滛其妻冷還帝慙遂化爲子

䂓杜宇死時適二月而子䂓鳴故蜀人憐之皆起自開明

巳下五葉始立宗廟時蜀有五丁力士能徙山岳毎一王

死五丁輙爲立大石以誌墓今石井是也號曰井里成都

記曰郡城即𥘿惠王使張儀築以象咸陽沃野千里號曰

陸海

九州志曰益州城𥘉累築不立忽有大龜周行旋走因其

行築之遂得堅固故曰龜城

南史曰宋太始𥘉益州市橋忽生一州有道士栁石見之

曰當有貴王臨州必王勝喜也及齊永明二年武帝遣始

興王爲益州勝喜者即始興反語也

續漢書郡國志曰益州部漢中巴廣漢蜀犍爲越嶲䍧牱