Page:Sibu Congkan Sanbian285-李昉-太平御覽-136-052.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


度臨羗東至浩亹浩音閱亹音門即金城郡度武縣地臨羗在今西平郡也羗虜故田

及公田人所未墾可二千頃以上願罷𮪍兵留㢮刑應募

及淮陽汝南歩兵與吏私從者合九萬二百八十二人用

糓月二萬七千三百六十三斛塩三百八斛分屯要害處氷解漕下繕

郷亭浚溝渠水運木繕𥙷也治湟陿以西漕音皇陿音峽道橋七十所令

可至鮮水左右田事出賦人二十𠭇田事出謂至春人出營田也賦班輿之也

至四月草生發郡𮪍及屬國胡𮪍伉健各千倅馬什二就

倅副也七碎切什二者千𮪍則與副馬二百疋遊兵以充入金城郡益積

蓄省大費今大司農所轉糓至者足支萬人一歳食謹上

田處及器用簿唯陛下裁計之詔曰如將軍之計虜當何時伏誅兵當何時得决孰計其便復奏充國又

奏曰今留歩士萬人屯田地勢平易臣愚以爲屯田内有

士費之利外有守禦之備𮪍兵雖罷其見在人留田爲必

擒之具其土崩歸徳冝不乆矣詔罷兵獨充國留屯田大