Page:Sibu Congkan Sanbian328-李昉-太平御覽-136-095.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


又曰范伯慈桂陽人也家本事俗忽得狂病經年不愈聞

沈道士治病多驗乃弃家求療五十日病愈後入天目山

餌胡麻精思十七年又服丹砂得道爲𤣥一眞人

又曰許謐字思𤣥一名穆晉𥳑文皇帝以爲護軍長史雖

外混俗務而内修眞學得爲上淸眞人

又曰紫虚元君領上眞司命南岳魏夫人玉清虚弟子名

華存楊司命之師也任城人晉司徒文康公魏舒之女年

二十四適南陽劉幼彦幼彦爲汲縣修武夫人齋戒念道

入室百日十二月夜半靑童君及王君四眞人同降授上

經三十一卷至洛陽亂夫人渡江居豫章隨于璞往江州

安城郡因居彼年八十三以成帝咸和九年青童淸虚又

降授劒解之道稱疾隱化乘颷車往陽洛山明日有四十