Page:Sibu Congkan Sanbian328-李昉-太平御覽-136-095.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


七眞人降教道法積十六年西母與金闕南極同降迎夫

人北詣上淸宫玉闕下受神鳳章龍衣虎帶丹飛裙十絕

華幡流金火鈴九蓋芝軿九色之節雙珠月明神虎之符

錦旂虎旌給西華玉女八景飛輿𤣥景九龍又受扶桑大

帝君玉劄金文位爲紫虚元君領上眞司命主諸學道死

生圗籍攝御三官𨵿校罪考又受金闕聖君青瓊板丹籙

文位爲南缶夫人給曲晨飛蓋治天台大霍山洞臺中下

訓奉道教授當爲眞仙者一月再登玉淸三登太素四謁

玉晨遨宴扶桑仰招天眞揔括神籙刊書九天佐命東華

叶翼帝晨飛步太霞參轡九虚以興寧中降揚君又授許

SKchar上經自此後數數來降也玉清虚令弟子范邈作内傳

顯于世也

又曰紫淸上宮九華安眞妃晉興寧三年年十三四着雲