Page:Sibu Congkan Sanbian332-李昉-太平御覽-136-099.djvu/164

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


宋元嘉起居注曰劉禎彈廣州刺史韋朗贓有白荆屐六

七十量

風俗通曰延嘉中京師長者皆着木屐婦女始嫁作漆𦘕

𡲆五色綵爲系後黨事起九族俱繫婦人挃盖木屐之像

說曰王子敬兄弟見郄公躡履問訊甚脩外生禮及嘉

賔死着髙履儀容輕慢每命坐皆云有事不暇坐郄公慨

然曰若使嘉賔不死䑕軰敢爾

語林曰鄭𤣥在馬融門下業成辭歸融心忌之鄭𤣥亦疑

有追乃坐橋下㩀屐融果轉式逐之告左右曰𤣥在上下

水上而據木此必死矣遂罷追矣竟以免

華陽國志曰何隨家飬竹人盗其筍隨行見恐盗者覺挈

屐而歸

皇甫謐髙士傳曰𡊮閎字夏甫汝南人也築室於庭首不