Page:Sibu Congkan Sanbian332-李昉-太平御覽-136-099.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


着布身無單衣足着木屐

汝南先賢傳曰戴良嫁女布裳木屐

𥘿記曰符健皇始四年新平縣有長人見語民張靖曰符

氏應天受命當太平健以爲妖妄下靖獄是月河渭蒲坂

津竪寇登於河中得𨾏屐長七尺二寸稱履五指長尺餘

指尺𭰹寸登以獻健因赦靖

劉欣期交州記曰趙嫗者九真軍安縣女子乳長數尺不

嫁入山聚羣盗常着金摛踶屐

𢈔仲雍荆州記云劉盛公枝江人桓司空臨州與上佐遊

於靈溪盛公詣市還着皂盖布裙以杖荷𡲆詣桓司空

神仙傳曰左慈見孫討逆着鞭駈馬慈着木𡲆䇿杖徐歩

然終不能及乃止

搜神記曰昔作屐婦人圎頭男子方頭盖作意欲别男女