Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


𩀱毛色甚鮮晉金行之應也

晉太康起居注曰白鳩見華林令孫邵以聞

廣州先賢傳曰頓𤦺字孝異蒼梧人至孝母䘮𤦺獨身立

墳歴年乃成居䘮踰制感物通靈白鳩栖息廬側見人輙

去見𤦺而留

又曰沛國戴文謀居陽城山有神降焉其妻疑是妖魅神

巳知之便去作一五色鳥白鳩數十從有雲覆之遂不見

南史曰姚察丁後母杜氏䘮解職在服制之中有白鳩巢

于户上 方言曰䳕鳩自𨵿而東周鄭之郊韓魏之都謂之

即睪其後鳩謂之郡睪其𨵿西𥘿漢之間謂之郭璞注云

其大者謂之頒鳩其小者謂之今荆鳩也或謂之

鳩或謂之鷄鳩或謂之鶻鳩梁宋之間謂之佳鳩傳曰

鳲鳩氏司空者也