Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


導將十稔至光化中領徒百餘遊鄂州從節度使杜洪請居

淸平山安樂院上堂曰諸上坐夫出家人須㑹佛意始得若

㑹佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐儉安樂便得諸上坐

盡是久處叢林徧參尊宿且作麽生㑹佛意試出來大家商

量莫空𰚾髙至後一事無成一生空度若未㑹佛意直饒頭

上出水足下出火燒身鍊臂聦慧多辯聚徒一千二千說

如雲如雨講得天華亂墜只成箇邪說爭競是非去佛法大

逺在諸人幸值色身安健不值諸難何妨近前著些功夫體

取佛意好時有僧問如何是大乗師曰麻索曰如何是小乗

師曰錢貫問如何是淸平家風師曰一斗麪作三箇蒸餅問

如何是禪師曰胡孫上樹尾連顚問如何是有漏師曰笊籬

曰如何是無漏師曰木杓問覿面相呈時如何師曰分付與

典坐自餘逗機方便靡徇時情逆順卷舒語超格量天祐十