Page:Sibu Congkan Sanbian384-釋道原-景德傳燈錄-10-05.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


六年正月二十五日午時歸寂壽七十有五周顯德六年敕謚

法喜禪師塔曰善應

舒州投子山大同禪師夲州懷寧人也姓劉氏幼歳依洛下

保唐滿禪師出家初習安般觀次閱華嚴敎發明性海復謁

翠微山法席頓悟宗旨語見翠微章由是放任周遊歸旋故土隱

投子山結茅而居一日趙州諗和尚至桐城縣師亦出山途

中相遇未相識趙州潛問俗士知是投子乃逆而問曰莫是

投子山主麽師曰茶鹽錢乞一箇趙州即先到庵中坐師後

攜一缾油歸庵趙州曰久嚮投子到來秖見箇賣油翁師曰

汝秖見賣油翁且不識投子曰如何是投子師曰油油趙州

問死中得活時如何師曰不許夜行投明須到趙州曰我早

侯白伊更侯黒同諗二師互相問廣如本集其辭句簡捷意趣𤣥險諸方謂趙州投子得逸羣之用

自爾師道聞于天下雲水之侣競奔湊焉師謂衆曰汝諸人