Page:Sibu Congkan Sanbian431-張綱-華陽集-8-8.djvu/111

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


陽集四十卷六經辨疑五卷確論十卷告猷集三卷

聞見録五卷瀛州唱和八卷靖康建炎間遭兵火焚

掠煨燼之餘所存無幾公純誠直亮禀于天性自布

衣至貴顯操守𫯠養不少異氣貌嚴正雖燕處無惰

容未嘗姑息而人親之未嘗𭧂怒而人畏之交㳺盡

天下名士推薦人才先徳行後文藝卒皆通顯大扺

不喜沽名常曰中庸之為德其至矣乎捨是而要一

時之譽吾弗能也 召節屢頒皆出簡記貴倖近習

無一相識者其爱君憂國出于天資毎従容 上前

必以進君子退小人信號令明賞罰為言尤小心恭