Page:Sibu Congkan Sanbian431-張綱-華陽集-8-8.djvu/112

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謹避𫞐逺𫝑退朝未嘗與人言奏對之語䟽伏稍干

機宻者往往削藁不留以故忠謀讜議人亦莫能盡

知也宣政間在京師二姦相⿰糹⿱𢆶匹㺯𫞐氣𦦨熏灼士𩔖

不能改其SKchar紹興中退而里居二十餘年當國之人

復視之如仇讐不能害暮年遇合遂入政府守法任

職親舊未嘗敢干以𥝠急流勇退再辭榮祿全名髙

節爛然獨著公甞書座右曰以直道行已以正色立

朝以静退髙天下是三者人之大節不可違也吾雖

不才反身而誠亦庻幾焉其子以是刻諸石𮗚其言

可見公用捨行藏素定乆矣公事親至孝承顏順志