Page:Sibu Congkan Sanbian458-謝應芳-龜巢稿-15-13.djvu/103

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


親次曰繼從軍厶州女三人孫男若干於乎先

生𢫎俊逸之才負髙尚之節齋名尚志超然晏

居有詩文二十餘卷 --卷(⿵龹⿱一龴)曰尚志齋集藏于家詞藻

之名榮于軒冕誌其墓者毘陵故交謝厶也

  墓誌銘

龜巢老人姓謝氏應芳其名子蘭字早從其親

聞譜系世居開封多𩔰貴六世之祖武進尉東

西謝庄族滋熾大父别業烈塘涘生男七人一

進士遭宋革命家乃燬烟滅埃飛三百指舊家