Page:Sibu Congkan Sanbian458-謝應芳-龜巢稿-15-13.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


奕世盡蕉萃頼有𩀱親踣而起四男一女同遺

體男皆吾兄女吾姊伯兄早殁孤藐爾二仲及

嬃竟無嗣我生迂踈昩生理妻任井臼畜三子

木也左右奉菽水曰林曰森伯為禰七孫惟塏

冠而𠐚坦垣成童餘㓜穉商周興亾陵谷異舉

家幸𫉬全生齒干戈十年浮海避强名龜巢等

逰戯還鄉無復舊閭里築室横山墓山趾春秋

虚度八十二著書數篇而巳矣府公遺石誌丘

竁𦕅爾云云叙終始 大明洪武十年嵗次丁