Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行中書右丞吳𨹧王公即居苐東偏築室若干楹壘石為小山

引水為池沼藥畦花逕紆餘委折朝光暮景與雲日争變化間

與𠩄知角巾逍遥引觴淋漓酣謌夷猶浩然有脫屣軒裳蟬蛻

冨貴之意嘗自誦曰世無赤松子則范少伯張子房何如人也

囙自題其顔曰卧雲軒黄鶴山人最善𦘕凡卉木𤇆霞山光水

色可以状夫軒之勝者慮無不曲盡其態士大夫因相與傳玩

之且曰王公古之人傑也曩在畎畞已有憂天下之心今以内

聖外王之學尊主芘民之道出将入相為時宗臣盖布衣之極

矣扵是一丘一壑以卧雲自髙不亦冝乎又曰夫雲随時而隐

見囙人而卷舒者也故在泰山則觸石而𧺫膚寸而合不崇朝

而雨扵天下在赤松則御之以上下為雨師以事神農在少伯

子房則乗之以従勾踐髙祖談王伯為萬乗師由神農至今不